Utwórz konto

Anuluj
X

Search for

Sieci kanalizacyjne

Studzienki Tegra na Podhalu

Studzienki Tegra na Podhalu

Rozwiązania sprawdzone w trudnych warunkach

„Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w gminie Bukowina Tatrzańska” to jedno z większych przedsięwzięć komunalnych na Podhalu. Projekt obejmuje między innymi budowę 53-kilometrowej sieci kanalizacyjnej w Białce Tatrzańskiej, Jurgowie, Czarnej Górze i Bukowinie Tatrzańskiej oraz rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Czarnej Górze. Dzięki tej inwestycji gmina będzie skanalizowana w 90%.

Pokaż realizację

Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Aleksandrowie Kujawskim

Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Aleksandrowie Kujawskim

Skuteczne i nowoczesne rozwiązania w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej

Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie gminy Aleksandrów Kujawski” ma na celu głównie zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do funkcjonalnej sieci kanalizacyjnej. Dzięki tej inwestycji w znaczący sposób poprawi się stan sanitarny w okolicy, szczególnie na terenach dotychczas nieskanalizowanych. Nastąpi likwidacja zbiorników bezodpływowych, polepszą się jakość życia i stan zdrowia mieszkańców aglomeracji, powstaną sprzyjające warunki dla rozwoju inwestycji oraz usług turystycznych na terenie gminy.

Pokaż realizację

Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w gminie Grodzisk Wlkp.

Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w gminie Grodzisk Wlkp.

Niezawodne i nowoczesne studzienki Tegra

„Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – gmina Grodzisk Wielkopolski” to przedsięwzięcie dofinansowane ze środków unijnych – z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycja obejmowała realizację projektów w aglomeracji Grodzisk Wielopolski, między innymi budowę pięciu zlewni kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej, wraz z przyłączami, dla Grodziska Wielkopolskiego, jak i terenów wiejskich. Dzięki wykonaniu tego zadania aż 90% gminy zostało skanalizowane.

Pokaż realizację

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Jaworze

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Jaworze

Kanalizacja zewnętrzna z PVC-U i studzienki Tegra

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Jaworze to przedsięwzięcie, które miało na celu dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Bielsko-Biała Wapienica do wymagań prawa polskiego i unijnego. Cała inwestycja zrealizowana została w pięciu etapach i jest jednym z ważniejszych projektów, jakie powstały na terenie gminy w ostatnich latach.

Pokaż realizację

Unikalne rozwiązania studzienek Tegra 1000

Unikalne rozwiązania studzienek Tegra 1000

Budowa bloków energetycznych w Opolu

Budowa dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Opole jest nie tylko największym spośród obecnie realizowanych kontraktów na budowę bloków energetycznych w Polsce, lecz także największą inwestycją przemysłową po 1989 roku. Nowe bloki produkować będą energię elektryczną, która pozwoli zaspokoić roczne zapotrzebowanie ponad 2 mln gospodarstw domowych. Powierzchnia terenu przeznaczonego pod budowę nowych bloków energetycznych wynosi około 45 ha.

Pokaż realizację
Pokaż więcej
Strona korzysta z plików "cookies". Kontynuowanie przeglądania strony oznacza akceptację naszej polityki dotyczącej "cookies". Zgadzam się