Utwórz konto

Anuluj
X

Search for

Woda deszczowa i drenaż

Obserwowane zmiany klimatyczne to m.in. wzrost intensywności opadów, a co za tym idzie rosnące zagrożenie lokalnymi podtopieniami i powodziami. Efektywne zagospodarowanie nadmiaru wód deszczowych chroni środowisko, pozwala lepiej dbać o infrastrukturę miast, a także ogranicza ryzyko dla zdrowia publicznego.

Pokaż elementy

Odwodnienie nawierzchni

Odprowadzanie wody deszczowej z powierzchni dróg i powierzchni utwardzonych minimalizuje ryzyko podtopień oraz szkód spowodowanych przez wodę. Wavin oferuje rozwiązania w zakresie zbierania i zagospodarowania wody deszczowej z dróg, wiaduktów i mostów, a także powierzchni takich jak: place manewrowe, parkingi, itp.

Pokaż rozwiązania

Odwodnienie dachów

Odprowadzanie wody deszczowej z powierzchni dachów minimalizuje ryzyko powstania szkód spowodowanych przez wodę deszczową. Wavin oferuje produkty do grawitacyjnego odwadniania niewielkich dachów domków jednorodzinnych, tarasów i parkingów po rozwiązania w zakresie podciśnieniowego odwadniania olbrzymich dachów obiektów handlowo–przemysłowych.

Pokaż rozwiązania

Regulacja

Zagospodarowanie wody deszczowej nie powinno odbywać się w sposób bierny. Wavin oferuje systemy umożliwiające dobranie odpowiednich rozwiązań w zakresie skutecznej regulacji przepływu wody deszczowej.

Pokaż rozwiązania

Transport i drenaż

Zebrane z dachów czy innych powierzchni utwardzonych wody deszczowe muszą zostać sprawnie przesłane szczelnymi i wydajnymi systemami do urządzeń podczyszczających lub odbiorników.

Pokaż rozwiązania

Podczyszczanie

Odprowadzane wody deszczowe bez względu na rodzaj odbiornika powinny spełniać normy związane ze stopniem oczyszczenia. Dlatego wskazane jest stosowanie odpowiednich urządzeń podczyszczających, zarówno z osadu, jak i substancji ropopochodnych.

Pokaż rozwiązania

Retencja i rozsączanie

Zebrane i wstępnie podczyszczone wody deszczowe mogą zostać zgromadzone w podziemnych zbiornikach, skąd albo powoli wsiąkną w otaczający grunt, albo zostaną zmagazynowane, a następnie wykorzystane, np. do podlewania zieleni.

Pokaż rozwiązania
Strona korzysta z plików "cookies". Kontynuowanie przeglądania strony oznacza akceptację naszej polityki dotyczącej "cookies". Zgadzam się
e-mail: Wavin