Utwórz konto

Anuluj
X

Search for

Podczyszczanie

Odprowadzane wody deszczowe bez względu na rodzaj odbiornika powinny spełniać normy związane ze stopniem oczyszczenia. Dlatego wskazane jest stosowanie odpowiednich urządzeń podczyszczających, zarówno z osadu, jak i substancji ropopochodnych.

Pokaż elementy

Separatory substancji ropopochodnych

Separatory substancji ropopochodnych

Kiedy używać

Separatory substancji ropopochodnych służą do oczyszczania ścieków przemysłowych oraz ścieków zaolejonych, takich jak np. wody deszczowe z terenów zagrożonych skażeniem substancjami ropopochodnymi, jak np. stacje benzynowe, myjnie samochodowe. Mogą być montowane za separatorami piasku lub osadnikami jako urządzenia niezależne, lub być zintegrowane z piaskownikiem.

Pokaż rozwiązanie

Osadniki wirowe Certaro HDS

Osadniki wirowe Certaro HDS

Kiedy używać

Alternatywne urządzenia dla tradycyjnych separatorów piasku wykorzystujące ruch wirowy przepływającej wody deszczowej. Idealne do zastosowania w przypadku ograniczonego miejsca, na terenach o dużej ilości piasków, a także zanieczyszczeń organicznych – liści i trawy. Do instalacji samodzielnej lub w układach przed separatorami oleju.

Pokaż rozwiązanie

Separatory piasku

Separatory piasku

Kiedy używać

Tradycyjne separatory o dużej pojemności magazynowania w których proces sedymentacji opiera się o ruch laminarny. Do stosowania zawsze jako wstępny element układu separacji oleju (zgodnie z normą PN-EN 858) lub jako oddzielny element stosowany do zbierania osadu. Ze względu na rozmiar zbiornika mogą także służyć jako retencja dla substancji ropopochodnych w przypadku gdy wymagana jest duża pojemność awaryjna.

Pokaż rozwiązanie

Separatory tłuszczu

Separatory tłuszczu

Kiedy używać

Separatory tłuszczu stosowane są do oczyszczania ścieków pochodzących z obiektów takich jak kuchnie hotelowe, restauracje, bary, stołówki oraz obiektów przemysłu spożywczego. Charakteryzuje je wysoka efektywność oczyszczania potwierdzoną wieloma testami.

Pokaż rozwiązanie
Strona korzysta z plików "cookies". Kontynuowanie przeglądania strony oznacza akceptację naszej polityki dotyczącej "cookies". Zgadzam się
e-mail: Wavin