Utwórz konto

Anuluj
X

Search for

Poziome rurowe układy retencji i rozsączania IT Sewer

IT Sewer to nowatorskie rozwiązanie minimalizujące koszty związane z transportem wody deszczowej do odbiornika, który ostatecznie może przestać być potrzebny. To perforowane rury dwuścienne z PP w kolorze zielonym, które dzięki specjalnie dobranym szczelinom oraz geowłókninie dają optymalny efekt rozsączania wody deszczowej do gruntu.

Pokaż elementy
S026 Infiltration Sewer

Przegląd

It sewer

Optymalna praca

Specjalnie dobrany rozstaw, jak i wymiary szczelin rur IT Sewer, a zwłaszcza ich długość i szerokość pozwalają uzyskać optymalny efekt rozsączania wody deszczowej do gruntu. Integralną część rur IT Sewer stanowi geowłóknina (specjalny rękaw z geowłókniny jest fabrycznie nałożony na rurę) zapewniająca optymalne parametry infiltracji. Dzięki tym właściwościom IT Sewer można stosować nawet w gruntach o słabym współczynniku infiltracji.

IT sewer montaż

Łatwy montaż

Opatentowana technologia połączenia pozwala na redukcję do 50% siły niezbędnej do wykonania połączenia kielichowego. Łączenie rur można wykonywać za pomocą bogatej gamy kształtek z PP Wavin X-Stream. Możliwe jest również wykonywanie przyłączy do pracującego już układu za pomocą systemowych odgałęzień nasadowych o unikalnej, opatentowanej konstrukcji. Odgałęzienia nasadowe minimalizują stosowanie trójników i studzienek połączeniowych, a tym samym obniżają koszty inwestycji.

It sewer eksploatacja

Bezproblemowa eksploatacja

Dzięki temu, iż łączenie dłuższych odcinków kolektorów składających się z rur IT Sewer odbywa się za pomocą studzienek, można dokonywać regularnych inspekcji i czyszczenia układu. Pozwala to na usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń, poprawia wydajność systemu i sprzyja dłuższej eksploatacji.

Zagospodarowanie wody deszczowej Wavin

Co dalej?

Rury IT Sewer mogą stanowić część rozbudowanego układu zagospodarowania wód deszczowych. W pełni kompatybilne są z innymi systemami z oferty Wavin, takimi jak skrzynki retencyjno-rozsączające, zbiorniki retencyjne, studzienki kanalizacyjne, regulatory przepływu, separatory i osadniki wirowe. Mogą rozsączać wodę deszczową bezpośrednio z systemów odprowadzania wód z dachów oraz wodę zebraną za pomocą wpustów deszczowych i odwodnień liniowych.

deszcz.pl

www.deszcz.pl

Wiemy, że dobór optymalnego rozwiązania do zagospodarowania wody deszczowej to duże wyzwanie. Należy wziąć pod uwagę wiele aspektów takich jak lokalne przepisy, zanieczyszczenie odprowadzanej wody i ewentualną konieczność jej podczyszczania, czy przewidywane w przyszłości natężenia opadów. Mamy systemy, produkty oraz wiedzę, która pozwala nam zaproponować rozwiązanie skuteczne, wydajne oraz optymalne kosztowo. Zobacz jak możemy Tobie pomóc w codziennej pracy. Odwiedź naszą nową stronę internetową www.deszcz.pl

Strona korzysta z plików "cookies". Kontynuowanie przeglądania strony oznacza akceptację naszej polityki dotyczącej "cookies". Zgadzam się
e-mail: Wavin